Меню Затваряне

Автор: spectri_user

Измерване и анализ на вибрации в промишлено предприятие

Вибродиагностиката е важна част от дейностите на СПЕКТРИ. Нашите експерти посещават множество предприятия из цялата страна където дълголетието и ефикасността на промишленото оборудване са от…

MMO 2020

Подобни участия също ни позволяват да поддържаме връзките си с водещи техници в нашия бранш от цяла България.

XXX Международен научен симпозиум Метрология и Mетрологично осигуряване 2020

Експертите от СПЕКТРИ се подготвят за поредно участие в ежегодния симпозиум организиран от Катедра „Електроизмервателна техника“ и катедра „Прецизна техника и уредостроене“ на Технически университет…

bg_BGБългарски