Меню Затваряне

Измерване вибрации цяло тяло и ръка-рамо

Измерването на човешки вибрации ръка-рамо (ВРР) и вибрации на цялото тяло (ВЦТ) е от решаващо значение за осигуряване на безопасността на работниците в промишлени предприятия. ВРР и ВЦТ са два вида риск на работното място и могат да причинят сериозни здравословни проблеми, ако не се контролират правилно. ВРР се причиняват от използването на ръчни електрически инструменти, докато ВЦТ се причиняват от използването на тежки машини и превозни средства.

Като орган за контрол, който регулярно изпълнява измерването и контрола на човешки вибрации, в тази статия ще представим най-общо значението на измерването на ВРР и ВЦТ и процедурата по извършването му.

Измерване на вибрации ръка-рамо

ВРР е често срещан риск на много индустриални работни места и може да причини редица здравословни проблеми, включително синдром на карпалния тунел, синдром на белия пръст и синдром на вибрация ръка-рамо. Тези условия могат да имат значително въздействие върху качеството на живот на работниците и способността им да работят, и дори могат да доведат до край на кариерата им.

Измерването на ВРР е от съществено значение за идентифициране на нивото на излагане на работниците на тази опасност. Чрез измерване на нивата на ВРР работодателите могат да определят дали работниците трябва да получат алтернативни инструменти или дали са необходими допълнителни мерки за безопасност, като например редовни почивки.

Измерване на вибрации цяло тяло

ВЦТ е друга опасност на работното място, която може да причини сериозни здравословни проблеми, включително болки в гърба, мускулно-скелетни нарушения и наранявания на гръбначния стълб. Работниците, които работят с тежки машини или превозни средства, като мотокари или трактори, са особено изложени на риск от експозиция на ВЦТ.

Измерването на ВЦТ е от решаващо значение за идентифициране на нивото на излагане на работниците на тази опасност. Чрез измерване на нивата на ВЦТ работодателите могат да определят дали на работниците трябва да бъдат осигурени алтернативни машини или са необходими допълнителни мерки за безопасност, като например ударопоглъщащи седалки.

Специалист измерване на СПЕКТРИ, Иван Георгиев, по време на измерване на вибрации цяло тяло.

Как се измерват вибрациите ръка-рамо и цяло тяло

ВРР и ВЦТ се измерват с помощта на специализирано оборудване, като вибромери и акселерометри. Тези устройства биват прикрепени към въпросния инструмент или машина (или към ръката или тялото на съответния оператор на инструмента/машината) и измерват нивата на вибрации, които се генерират по време на употреба. След това измерванията се използват за изчисляване на нивото на експозиция на ВРР или ВЦТ.

Направените измервания се сравняват с установените граници на експозиция, определени от съответния орган за здраве и безопасност в района. Ако измерванията надхвърлят тези граници, от работодателите се изисква да предприемат действия за намаляване на експозицията на работниците на ВРР или ВЦТ.

Заключение

Вибрациите ръка-рамо и цяло тяло могат да причинят сериозни здравословни проблеми на работниците в промишлени предприятия. Измерването на нивата на ВРР и ВЦТ е от решаващо значение за идентифициране на нивото на излагане на работниците на тези опасности и за разработване на ефективни оценки на риска и контролни мерки за намаляване на риска от увреждане. Работодателите трябва да предприемат действия за намаляване на експозицията на работниците на ВРР и ВЦТ, за да защитят тяхното здраве и благополучие.

За повече информация, или за да заявите измерване на човешки вибрации от специалистите в СПЕКТРИ – свържете се с нас!

bg_BGБългарски