Меню Затваряне

Актуализираната шумова карта на Бургас

Вече официално е приета новата стратегическа карта за шум на град Бургас за 2022 г. – разработена от специалистите на СПЕКТРИ!

Решихме да използваме този хубав повод като възможност да ви разкажем малко повече за стратегическите карти за шум, техните ползи и метода по който се изготвят.


Шумова карта

Шумовото замърсяване е нарастващ източник на безпокойство в градовете по света. С увеличаването на урбанизацията и транспорта, нивото на шума в градовете непрекъснато се покачва. Ето защо картографирането на шума се превръща в основен инструмент в съвременното градско планиране.

Картата на шума е графично представяне на нивата на звука в дадена област. За да се създаде карта на шума, се събират данни от различни източници, включително пътен трафик, самолети, железопътни линии и индустриални обекти. След това данните се обработват и се създава карта, която показва различните нива на шум в различните райони на града.

Промишлени източници на шум от стратегическата карта за шума на агломерация Бургас от 2022г.

Ползи от шумовите карти

Европейският съюз е установил насоки за картографиране на шума, които са насочени към намаляване на излагането на гражданите на шумово замърсяване. Съгласно тези насоки от градовете се изисква да извършват картографиране на шума на всеки пет години и резултатите трябва да бъдат обществено достъпни.

Ползите от наличието на шумова карта на града са многобройни. На първо място, шумовата карта помага да се идентифицират области, които са особено засегнати от шумово замърсяване. Тази информация може да се използва за разработване на стратегии и политики за намаляване на шума, като например създаване на шумови бариери или намаляване на ограниченията на скоростта в зони с висок шум.

Освен това картографирането на шума може да се използва за информиране на решенията за градско планиране. Например карта на шума може да помогне да се определи къде да се построят нови жилищни райони, училища или болници, за да се избегнат райони с високи нива на шумово замърсяване.

Освен това картографирането на шума може да повиши обществената осведоменост относно шумовото замърсяване и неговите ефекти върху здравето. Излагането на високи нива на шум може да причини загуба на слуха, нарушения на съня и други здравословни проблеми. С предоставен достъп до карти на шума, гражданите могат да станат по-наясно с проблема и да предприемат стъпки, за да се защитят.

Железопътни източници на шум от стратегическата карта за шума на агломерация Бургас от 2022г.

Изготвянето на стратегически карти за шум е важен инструмент за модерното градско планиране. Това предоставя ценна информация за нивата на шумово замърсяване в различни райони на града, която може да се използва за разработване на политики за намаляване на шума и информиране на решенията за градско планиране.

СПЕКТРИ сме горди с професионалния си опит във и извън страната, който ни позволи да разработим първата шумова карта в България, както и шумови карти за много от по-големите агломерации у нас.

За повече информация – свържете се с нас!

bg_BGБългарски