Меню Затваряне

Обучение

Специалисти от СПЕКТРИ провеждат курс на обучение с тема „Теоретическа и практическа основа в областта на вибродиагностиката. Измервания, акредитиран контрол, балансиране“.

Бързият ход на развитие на техническите средства и научните методи изисква постоянно надграждане на познанията. За това, фирмите и институциите които иска да запазят и увеличат авторитета и конкурентноспособността си регулярно инвестират в обучения на персонала си.

А когато става дума за познания в областта на шума и вибрациите – специалистите от СПЕКТРИ са винаги насреща да предоставят своята експертиза от най-високо ниво.

Основните акценти от поредното ни обучение са, както следва:

Теоретично обучение. 
Измерване на вибрации и балансиране с цел по-обстойно обяснение за връзката между виброскорост и вибропреместване относно пикови стойности в широко честотен обхват. Анализиране на получените резултати и от какво са породени конкретните вибрации, вследствие на механичен характер, електрически характер, хидравличен характер, кавитация, самовъзбуждащи се вибрации, хидроеластична вибрация и др. Разчитане на честотни спектри, ниско честотни шумове и др., свързани с определянето на вибрационното състояние на хидрогенераторите, последващ спектрален анализ и диагностика, необходими за локализирането на проблеми от вибрационно естество.

Практическо обучение.
Изготвяне на проекти за измерване на вибрации работа с база данни относно въвеждане на нови акселерометри в системата. Конфигуриране и работа с програма за балансиране в една и две равнини. Практическо обучение за балансиране на хоризонтални и вертикална машини.

bg_BGБългарски